Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.02.2013

"Ista strana - zajedno do rješenja"

od JU Ekonomska Å¡kola Doboj

Текст дописа:

ИСТА СТРАНА – ЗАЈЕДНО ДО РЈЕШЕЊА


Поштовани,
Мрежа савјета ученика Републике Српске (мРЕСУРС) је тијело, признато од стране Владе Републике Српске кроз потписане меморандуме о сарадњи са Министарством просвјете и културе и Министарством породице, омладине и спорта, које заступа и промовише права и интересе средњошколаца.
У извјештају који смо Вам послали 23. 11. 2012. године могли сте видјети и регионални план Добојске регије мРЕСУРС-а.
Акција „Иста страна – заједно до рјешења“ није одрађена у наведеном року због планова за хуманитарну акцију „Један слаткиш – једно дијете“ и других проблема који су се јавили у том периоду, те Вам овај пут шаљемо информације које су биле планиране.
У Закону о средњошколском образовању Републике Српске, члан 106. је везан за рад Савјета ученика унутар школе, а он гласи:
Члан 106.
(1) Ученици у школи формирају Савјет ученика.
(2) Савјет ученика чини по један представник ученика сваког одјељења у школи.
(3) Обавеза школе је да пружи помоћ ученицима при формирању Савјета ученика.
(4) Чланове Савјета ученика бирају ученици.
(5) Савјет ученика:
а) промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа,
б) представља ставове ученика Школском одбору школе,
в) подстиче ангажовање ученика у раду школе,
г) информише Школски одбор према својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву Школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање школом,
д) промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници,
ђ) разматра питања успјеха ученика, рада ученичке задруге, екскурзија и излета ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе и
е) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у школи.
(6) Савјет родитеља и Савјет ученика могу дјеловати у заједничком савјету у који ће бити укључени: родитељи, наставници, ученици, запослени у школској администрацији и заинтересовани представници локалне заједнице

Из наведеног члана увиђамо да представници Савјета ученика требају износити своје ставове Школском одбору, али да би се то догодило првенствено се морају износити ставови ученика на Наставничком и Одјељенском вијећу.
У већини школа Републике Српске, па тако и у Добојској регији, представници Савјета ученика не присуствују овим сједницама. У неким школама РС-а колектив школе није заинтересован за то, док у неким школама представници Савјета ученика немају довољно храбрости да то ураде.
С обзиром на ову ситуацију апелујемо на колектив школе и координаторе рада Савјета ученика да утичу на представнике Савјета ученика и пруже им подршку како не би осјећали страх при изношењу ставова ученика о појединим питањима.
Молимо Вас да нам помогнете да испоштујемо своју законску обавезу јер ћемо само на тај начин успјети да развијемо веома здрав однос између Савјета ученика и колектива школе.
У наредном периоду ћете добијати обавјештења о заједничким акцијама Савјета ученика Добојске регије, те Вас молимо да нам пружите максималну помоћ и подршку, јер смо сви ми на Истој страни и само заједно можемо доћи до рјешења свих ситуација.
Савјет ученика ће увијек бити на располагању школи када је то потребно, јер је то наша дужност као ученика једне школе. Спремни смо да учимо једни од других и да радимо у циљу побољшања средњошколског образовања у Републици Српској и нашој регији
Уз овај допис Вам шаљемо и Меморандум о сарадњи који смо потписали са Министарством просвјете и културе и које су Вам они већ доставили, али ми осјећамо дужност да и ми то урадимо.


Добојска регија Мреже савјета ученика Републике Српске.


dokumenti uz aktuelnost:
ИСТА СТРАНА - ЗАЈЕДНО ДО РЈЕШЕЊА.docx


Copyright © by OKC 2007