Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


KŠC, Opšta gimnazija ,,Ivan Merc

Direktor: mons. Ivica Božinović
Adresa: Srpska 30
Telefon: 051/212-750
E-mail: ksc.bl@inecco.net Predsjednik savjeta učenika: Vanja Veljančić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Sanja Hajder
Email savjeta učenika:: veljancicvanja@gmail.com


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» DosadaÅ¡nje aktivnosti SU i planovi za ovu Å¡kolsku godinu


Copyright © by OKC 2007