Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Poljoprivredno-prehrambena Å¡kola Prijedor

Direktor: Mladen Dražić
Adresa: Nikole Pašića 4
Telefon: 052/211-209
E-mail: ssrs31pd@mediaproline.net Predsjednik savjeta učenika: Medina Ramić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Mirjana Bera
Email savjeta učenika:: medina.ramic39@gmail.com


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika za Å¡kolsku 2013/2014 i plan rada za Å¡kolsku 2014/2015

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» Obilježavanje Dana srednjoÅ¡kolaca

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini


Copyright © by OKC 2007