Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar „Golub Kureš“ Bileća

Direktor: Savo Vujević
Adresa: Vladimira Gaćinovića 1
Telefon: 059/ 370 053
E-mail: sscgkbil@teol.net Predsjednik savjeta učenika: Marija Krnjević
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Nataša Radić
Email savjeta učenika:: 066/254-984


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» "Humanitarna akcija prikupljanja novca "

» Obilježavanje 17. novembra " Dana srednjoÅ¡kolaca"

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012

» Obiljezavanje "17. novembra"-Dana srednjoskolaca

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» Igra bez granica

» "Danas aktivan učenik,sutra odgovoran graÄ‘anin"

» Jedan slatkiÅ¡, jedno dijete


Copyright © by OKC 2007