Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar Foča

Direktor: Borka Kovač
Adresa: Cara Dušana bb
Telefon: 058/ 210 114
E-mail: ssrs77sn@paleol.net Predsjednik savjeta učenika: Damjan Stanković
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Nevena Bojat
Email savjeta učenika:: 065/051-058


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012

» Odlazak na sajam knjige u Beograd 2010 - učenika SrednjoÅ¡kolskog centra u Foči

» SARADNjA SA SU-a GIMNAZIJA GRADIÅ KA

» POSJETA PARLAMENTU BiH

» SEMINAR NA TEMU "TRGOVINA LjUDIMA"

» OBILJEŽAVANJE DANA ZALJUBLJENIH

» OBILjEŽAVANjE DANA Å KOLE, 09.05.

» SARADNЈA SA MEDICINSKOM Å KOLOM IZ BANЈALUKE

» HUMANITARNA AKCIJA "DOBRO SE DOBRIM VRAĆA"

» OBILJEŽAVANJE DANA ŽENA

» EDUKACIJA NA TEMU "MALOLjETNIÄŒKA DELIKVENCIJA"

» HUMANITARNA AKCIJA „PRUŽI RUKU PRIJATELJSTVA“

» OBILjEŽAVANjE 17.11. DANA SREDNjOÅ KOLACA

» IZVJEÅ TAJ O RADU SAVJETA UÄŒENIKA Å KOLSKE 2008/2009 GODINE

» Posjeta MeÄ‘unarodnom sajmu knjige u Beogradu 2009.

» UREĐENjE NOVE PROSTORIJE SAVJETA UÄŒENIKA

» PREDAVANJE NA TEMU HIV I AIDS

» PRIKAZIVANJE FILMA

» Dan zaljubljenih 2008.

» Predavanje o polno prenosivim bolestima

» Posjeta MeÄ‘unarodnom sajmu knjige u Beogradu

» Savindanske svečanosti

» MeÄ‘unarodni dan borbe protiv SIDE

» POSJETA MEĐUNARODNOM SAJMU KNJIGE U BEOGRADU


Copyright © by OKC 2007