Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednja Å¡kola Sokolac

Direktor: Žarko Kovačević
Adresa: Omladinska 2
Telefon: 057/ 400 672
E-mail: ssrs72so@teol.net Predsjednik savjeta učenika: Marija ToÅ¡ić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Zorica Lelek
Email savjeta učenika:: 066/537-644


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012

» Edukacija mlaÄ‘ih kolega iz Savjeta učenika


Copyright © by OKC 2007