Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar „Vuk Karadžić“ Lopare

Direktor: Mićo Stojišić
Adresa: Lopare bb
Telefon: 055/ 650-184
E-mail: ssrs61lo@rstel.net Predsjednik savjeta učenika: Stevo Gajić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Vesna Ilić
Email savjeta učenika:: 065/432-897


Realizovane aktivnosti

» Dječija nedjelja

» Pokaži Å¡ta znaÅ¡ – Talent show

» „Ostavi trag“

» Sastanak SU na otovorenom!

» EkoloÅ¡ka akcija povodom Dana planete

» Humanitarna akcija povodom vaskrÅ¡njih praznika

» Edukacija – bolesti zavisnosti

» DAN BEZBJEDNOSTI NA INTERNETU

» Informisanje maturanata o stipendijama

» Dan maternjeg jezika - PromoviÅ¡imo pravopis srpskog jezika

» Obilježen DAN ZALJUBLJENIH

» Humanitarna akcija JEDAN SLATKIÅ  -JEDNO DIJETE

» Analiza uspjeha iz učenja i vladanja na kraju prvog polugodiÅ¡ta

» Obilježen Dan srednjoÅ¡kolaca

» RADIONICA "PISANJE BIOGRAFIJE I RAZGOVOR ZA POSAO"

» Konstituisanje rukovodstva Savjeta učenika za Å¡kolsku 2014/2015.godinu

» UÄŒEŠĆE NA SAJMU KREDITIRANJA

» Humanitarna akcija povodom vaskrÅ¡njih praznika

» PRIPREMA ZA SAJAM KREDITIRANJA

» Izbor novog rukovodstva Savjeta učenika

» APLICIRANJE PROJEKTA/INFO HOUSE

» ISTRAŽIVANJE O POTREBAMA TRŽIÅ TA RADA.

» ANKETA MRESURSA O ÄŒOZ-e

» ANALIZA UÄŒENJA I VLADANJA IZ PRVOG POLUGODIÅ TA Å KOLSKE 2013/14.GODINE

» Хуманитарна акција Савјета ученика ЈУ СШЦ ,,Вук Караџић" Лопаре

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» Zloupotreba druÅ¡tvenih mreža i njihov uticaj na adolescente

» Posjeta staračkom domu ,,Stacionar"

» VOLONTIRAJ - KREDITIRAJ

» PROGRAM RADA SAVJETA UÄŒENIKA ZA 2013/2014 GODINU

» KONSTITUISANjE SAVJETA UÄŒENIKA 2013/2014

» Humanitarna akcija povodom vaskrÅ¡njih praznika

» VRÅ NJAÄŒKO NASILJE

» KAMPANjA PROTIV, DROGE, PUÅ ENjA I ALKOHOLIZMA

» PREZENTACIJA OMLADINSKE BANKE

» Dan maternjeg jezika

» "KAD SE MALE RUKE SLOŽE"

» "InforimiÅ¡i se"

» DANI BORBE PROTIV AIDS-a

» Kako učiti

» PROJEKAT "DANI KULTURE"

» VOLONTIRAJ - KREDITIRAJ

» DJEÄŒIJA NEDJELJA

» PLAN AKTIVNOSTI SAVJETA UÄŒENIKA ZA 2012/2013 GODINU

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Prezentacija "Budi i ti mladi eko lider"

» Prezentacija Omladinske banke

» «Humani gest»

» Tradicionalna humanitarna akcija

» «Želimo znati»

» Humanitarna akcija «Trenutak sreće»

» «Zabavno veče»

» «Svjetski dan djece»

» Akcija „Dani reciklaže“

» «Socijalni dan»

» «MeÄ‘unarodni dan starih»

» Kampanja protiv droge, alkoholizma i puÅ¡enja «Zapitajmo se svi!»

» Obilježavanje Dana maternjeg jezika

» Seminar o pisanju biografije i i razgovoru za posao

» Od svakoga po knjiga

» Borba protiv droge, alkoholizma i puÅ¡enja

» Osmijeh u očima

» Humanitarna akcija porodici Ivković

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» ’’OD SVAKOGA PO KNJIGA’’

» ''OSMIJEH U OÄŒIMA''

» DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI

» USPJEÅ NO REALIZOVAN PROJEKAT "VAŽNO JE DA ZNAÅ "

» POSJETA DELEGACIJE EUFOR-a

» ,,UJEDINIMO RAZLIÄŒITOSTI“

» ˝VAŽNO JE DA ZNAŠ˝

» HUMANITARNA AKCIJA

» PARK LJUBAVI

» ĐurÄ‘evdan i mi

» LjepÅ¡i Vaskrs socijalno ugroženoj djeci OpÅ¡tine Lopare

» Pomoć malom dječaku

» UreÄ‘enje Å¡kolskog hola

» UreÄ‘enje staze do ljetnikovca


Copyright © by OKC 2007