Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina

Direktor: Radenko Todorović
Adresa: Račanska 76
Telefon: 055/201-563 i 055 250 384
Web: www.tspupin.org
E-mail: ssrs57bj@telrad.com Predsjednik savjeta učenika: Bojan Ilić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Aleksandra Radanović, psiholog
Email savjeta učenika:: 066/219-723


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u"

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» Postavljanje Å¡kolskog ozvučenja

» Novinarska sekcija - Å kolski list "Riječ tehničara"

» VrÅ¡njačka edukacija prvih razreda

» Izgradnja prostorije za rad Savjeta učenika - Klub učenika


Copyright © by OKC 2007