Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar,, Petrovo\

Direktor: Dušan Cvijanović
Adresa: Ozrenskih odreda bb
Telefon: 053/ 262 320 i 053/ 262 321
E-mail: ssc74317@teol.net Predsjednik savjeta učenika: MiloÅ¡ Matić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Igor Cvijanović
Email savjeta učenika:: 066/782-340


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Pomoć porodici Brkić iz Krtove.

» Akcija prikupljanja slatkiÅ¡a

» Učešće učenika u razvoju omladinske politike naÅ¡e opÅ¡tine

» Novi broj lista SrednjoÅ¡kolac

» IZLET NA OZRENU

» IZRADA Å KOLSKOG LISTA

» VaskrÅ¡nji kros za srednje i osnovne Å¡kole na Ozrenu


Copyright © by OKC 2007