Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Gimnazija „Sveti Sava“ Prijedor

Direktor: Fatima Kararić
Adresa: Nikole Pašića 6
Telefon: 052/ 212 003
E-mail: gimnazpd@inecco.net Predsjednik savjeta učenika: Darko Aničić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Tijana Soldat
Email savjeta učenika:: anicicdarko98@gmail.com


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u"

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» VrÅ¡njačka edukacija

» Humanitarna akcija "Mislimo o vama"


Copyright © by OKC 2007