Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednja škola „Đuro Radmanović“ Novi Grad

Direktor: Mira Vujatović
Adresa: Dositeja Obradovića 6
Telefon: 052/ 751 230
E-mail: msng@teol.net Predsjednik savjeta učenika: Milica Resanović
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Ilijan Kuzmanović
Email savjeta učenika:: 065/002-434


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u"

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012

» "Savjet za savjet"

» ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА

» Помоћ другу


Copyright © by OKC 2007