Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Gimnazija ,,Petar Kočić Novi Grad

Direktor: Dragana Graonić
Adresa: Dositeja Obradovića 6
Telefon: 052/ 751 172
E-mail: gpk@poen.net Predsjednik savjeta učenika: Ivana Krakić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Snježana Gojić
Email savjeta učenika:: 066/248-655


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika za Å¡kolsku 2013/2014 i plan rada za Å¡kolsku 2014/2015

» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u"

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» Humanitarna akcija "Jedan slatkiÅ¡, jedan osmijeh"

» Kodeks ponaÅ¡anja učenika i profesora


Copyright © by OKC 2007