Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar „Lazar Đukić“ Ribnik

Direktor: Slavomir Krajcer
Adresa: Rade Jovanovića bb
Telefon: 050/ 431 388
E-mail: ssrs24ri@inecco.net Predsjednik savjeta učenika: Vladimir MiÅ¡ković
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Rade Samardžija
Email savjeta učenika:: 066/096-914


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Postignuti rezultati SU i planovi za Å¡kolsku 2009/10 godinu

» Književno veče

» Sportsko takmičenje na Dan opÅ¡tine Ribnik


Copyright © by OKC 2007