Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banjaluka

Direktor: v.d. Biljana Zebić,dipl.def.surdoaudiolog
Adresa: Jovana Raškovića 28, Banja Luka
Telefon: 051/ 214 491, fax:: 051-214-493
Web: www.centar-ovrgs.com
E-mail: os028@spinter.net, ili soskola@Iinecco.net Predsjednik savjeta učenika: Radovan Mitrekanić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Saša Jorgić,dipl.def.surdoaudiolog
Email savjeta učenika:: mitrekanicradovan@gmail.com


Realizovane aktivnosti

» Kreativne radionice

» Dan druženja sa učenicima O.Å ."MiloÅ¡ Crnjanski"iz Banja Luke.

» "Razvoj volonterizma-ureÄ‘enje prostorije Savjeta učenika"

» Реализација пројекта "Уређење школског дворишта - засађивањем живе ограде"


Copyright © by OKC 2007