Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Građevinska škola Banjaluka

Direktor: Ljuban Bajić
Adresa: Mladena Stojanovica br. 7
Telefon: 051/ 313 717
Web: www.gradjevinskaskola.com,
E-mail: ssrs02bl@inecco.net Predsjednik savjeta učenika: Dejan Mandić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Aleksandra, pedagog
Email savjeta učenika:: ucenici@gradjevinskaskola.com


Realizovane aktivnosti

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika

» Izlet u prirodu

» Kupovina printera za kabinet SU

» Å kolski informator

» Vrsnjacka edukacija

» UreÄ‘enje Å¡kolskih prostorija

» Internet za savjet učenika

» Humanitarna akcija "Jedan slatkiÅ¡ - jedno dijete"

» Postavljanje table mRESURS


Copyright © by OKC 2007