Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


30.12.2010

KONCERT UÄŒENIKA MUZIÄŒKE Å KOLE "SAVO BALABAN"

od Muzička škola,,Savo Balaban\

I ove godine nastavljamo sa humanitarnim koncertima učenika Muzičke škole. Savjet učenika je planirao i realizovao koncert za učenike iz osnovne i srednje specijalne škole "Đorđe Natošević" iz Prijedora. Koncert je realizovan 01.12.2010 godine u 10,00 časova u prostorijama Muzičke škole.
Cilj koncerta: upoznati učenike sa posebnim potrebama s pojedinim instrumentima (izgled, bojom, zvukom, karakteristikama); da učenici posjete muzičku školu i vide gdje se izvode časovi klavira, gitare, harmonike, violine i ostalih instrumenata, da se razvije kvalitetna komunikacija i tolerancija među učenicima. Savjet učenika je pripremio zanimljiv program za učenike specijalne škole, prikladan njihovom uzrastu. Pored tačaka koje su pripremili za koncert, učenici su rekli nešto više o svojim instrumentima na kojima su izvodili pripremljene kompozicije.
Direktor škole prof.Gojko Rađenović je istakao da je koncert trajao po planu i programu i da je zadovoljan ponašanjem učenika koji su realizovali koncert u namjeri da uljepšaju dan djeci kaja su ne svojom krivicom, često zanemarena u društvu.
Zahvljujemo se učenicima koji su učestvovali i rukovodstvu škole, jer su nas podržali u realizaciji koncerta.
Predsjednik Savjeta učenika
Dimitrije Vokić

dokumenti uz aktivnost:
Muzička škola,,Savo Balaban\


» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UÄŒENIKA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IZVEÅ TAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UÄŒENIKA MUZIÄŒKE Å KOLE "SAVO BALABAN" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» KONCERT UÄŒENIKA MUZIÄŒKE Å KOLE "SAVO BALABAN" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIÅ NJEG KONCERTA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ Å KOLI ĐORDJE NATOÅ EVIĆ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" Å KOLSKA SLAVA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UÄŒENIKA OSNOVNIH Å KOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRÅ NJI KONCERT - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\


Copyright © by OKC 2007