Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


30.12.2010

KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN"

od Muzička škola,,Savo Balaban\

I ove godine nastavljamo sa humanitarnim koncertima učenika Muzičke škole. Savjet učenika je planirao i realizovao koncert za učenike iz osnovne i srednje specijalne škole "Đorđe Natošević" iz Prijedora. Koncert je realizovan 01.12.2010 godine u 10,00 časova u prostorijama Muzičke škole.
Cilj koncerta: upoznati učenike sa posebnim potrebama s pojedinim instrumentima (izgled, bojom, zvukom, karakteristikama); da učenici posjete muzičku školu i vide gdje se izvode časovi klavira, gitare, harmonike, violine i ostalih instrumenata, da se razvije kvalitetna komunikacija i tolerancija među učenicima. Savjet učenika je pripremio zanimljiv program za učenike specijalne škole, prikladan njihovom uzrastu. Pored tačaka koje su pripremili za koncert, učenici su rekli nešto više o svojim instrumentima na kojima su izvodili pripremljene kompozicije.
Direktor škole prof.Gojko Rađenović je istakao da je koncert trajao po planu i programu i da je zadovoljan ponašanjem učenika koji su realizovali koncert u namjeri da uljepšaju dan djeci kaja su ne svojom krivicom, često zanemarena u društvu.
Zahvljujemo se učenicima koji su učestvovali i rukovodstvu škole, jer su nas podržali u realizaciji koncerta.
Predsjednik Savjeta učenika
Dimitrije Vokić

dokumenti uz aktivnost:
Muzička škola,,Savo Balaban\


» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UČENIKA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVEŠTAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIŠNJEG KONCERTA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ ŠKOLI ĐORDJE NATOŠEVIĆ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" ŠKOLSKA SLAVA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRŠNJI KONCERT - Muzička škola,,Savo Balaban\


Copyright © by OKC 2007