Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


14.12.2010

AKTIVNOSTI - KONCERTI

od Muzička škola,,Savo Balaban\

Na sastanku Savjeta ucenika održanom 11.09.2010 godine odlučili smo podržati koncertne aktivnosti naše škole u saradnji sa nastavnicima organizatorima koncertnih aktivnost. Na ovaj korak smo se odlučili kako bi ostvarili komunikaciju sa nastavnicima i na adekvatan način promovisali interese učenika.
Kako bi pomogli nastavnicima organizatorima, uključili smo učenike članove SU, koji će biti zaduženi za prodaju ulaznica i pripremu ostalih aktivnosti vezanih za koncerte. Na ovu aktivnost smo se odlučili, zahvaljujuć nastavnicima i profesorima, koji su nas podržali da realizujemo navedene aktivnosti. Novac koji prikupimo prodajom ulaznica namjenjujemo fondu savjeta učenika.
Ovom aktivnošću dajemo primjer ostalim učenicima, da na sličan način ili isti mogu ostvariti svoje želje i interese.

dokumenti uz aktivnost:
Muzička škola,,Savo Balaban\


» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UČENIKA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVEŠTAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIŠNJEG KONCERTA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ ŠKOLI ĐORDJE NATOŠEVIĆ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" ŠKOLSKA SLAVA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRŠNJI KONCERT - Muzička škola,,Savo Balaban\


Copyright © by OKC 2007