Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


28.02.2007

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА

od Srednja škola „Đuro Radmanović“ Novi Grad

У периоду октобар - новембар реализована је радионица "Тимски рад" у 5 одјељења првих разреда (1-1,1-2,1-4,1-5,1-9). Радионици су присуствовали ученици (вршњачки едукатори), разредни старјешина сваког разреда и школски педагог. Шест ученика спроводило је вршњачку едукацију - од тога три ученика су били едукатори од прошле школске године.
Радионице су извођене на часу одјељенске заједнице. Ученици су реализовали радионице веома успјешно, мада је негдје била мања мотивисаност за рад. Тешкоће на које смо наилазили: бројност ученика у одјељењу, вријеме за извођење радионица (преоптерећеност ученика распоредом), мотивисаност већег броја едукатора за рад.
У наредном периоду планира се наставак вршњачке едукације према распореду који ће сачинити чланови Савјета ученика као и одабир радионица које ће се изводити.

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007