Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


28.02.2007

VRŠNjAČKA EDUKACIJA

od Srednja škola „Đuro Radmanović“ Novi Grad

U periodu oktobar - novembar realizovana je radionica "Timski rad" u 5 odjeljenja prvih razreda (1-1,1-2,1-4,1-5,1-9). Radionici su prisustvovali učenici (vršnjački edukatori), razredni starješina svakog razreda i školski pedagog. Šest učenika sprovodilo je vršnjačku edukaciju - od toga tri učenika su bili edukatori od prošle školske godine.
Radionice su izvođene na času odjeljenske zajednice. Učenici su realizovali radionice veoma uspješno, mada je negdje bila manja motivisanost za rad. Teškoće na koje smo nailazili: brojnost učenika u odjeljenju, vrijeme za izvođenje radionica (preopterećenost učenika rasporedom), motivisanost većeg broja edukatora za rad.
U narednom periodu planira se nastavak vršnjačke edukacije prema rasporedu koji će sačiniti članovi Savjeta učenika kao i odabir radionica koje će se izvoditi.

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007