Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


20.05.2010

Aktivnosti SU u školskoj 2009/2010. godini

od Medicinska škola Doboj

Realizovane aktivnosti našeg SU:
- obilježavanje Dana borbe protiv side (1. decembar),
- obilježavanje Dana žena (8. mart)
- Jedan slatkiš- jedno dijete,
- Vršnjačka edukacija "Razvoj VU/SU" u saradnji sa OKC-om i OSCE-om,
- vršnjačka edukacija "Seksualno i reproduktivno zdravlje",
- kreiranje plana ekskurzije za 3 i 4 razrede,
- Saznaj i napreduj edukacija AsuBiH

Planirane aktivnosti:

- Mi imamo prava (projekat OKC-a i OSCE-a,
- Vršnjačka edukacija Seksualnog i reproduktivnog zdravlja,
- Aktivnosti sa EuroPlusom povodom 9.og maja,
- Dan srednjoškolaca (USUD)
- Promocija medicinske škole u Osnovnim školama.

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007