Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


13.04.2010

Promocija upisa gimnazije u osnovnim školama

od Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

Na osnovu loših statističkih podataka o rezultatima učenika gimnazije u 2008/2009 školsku godinu u odnosu na protekle godine SU je odlučio da sprovede ovu promotivnu akciju. U protekloj školskoj godini javio se takođe i problem manjka učenika koji se upisuju u gimnaziju. Kako bi se to riješilo Savjet učenika je sastavio tim vršnjačkih edukatora, koji su učenici ove škole, da kreiraju program za promociju škole i da ga predstave učenicima osnovnih škola. Edukatori su napravili prezentaciju koja uključuje i kratak film vezan za Gimnaziju “Jovan Dučić” – Doboj. Kao rezultat ovih prezentacija bio je vidljiv porast učenika koji su izašli na upis, oko 50 učenika više se pojavilo na upisu.

Broj aktivnosti: 3
Škole obuhvaćene aktivnošću: OŠ "Vuk S. Karadžić", "Sveti Sava" i "Dositej Obradović" - Doboj
Edukatori: Jelena Pejić i Dejan Tatić


dokumenti uz aktivnost:
Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj


» Izvještaj o radu Savjeta učenika za školsku 2013/2014 i plan rada za školsku 2014/2015 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj o radu savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Promocija Opštih izbora 2010 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Promocija upisa gimnazije u osnovnim školama - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Književno veče sa Jelenom Pejić i gimnazijalcima - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Školski časopis – Koraci - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Sastanak Savjeta učenika grada Doboja - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Savjet učenika i Crveni krst u akciji - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Edukacija o volonterizmu - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Akcija HIV/AIDS - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Jedno dijete, jedan slatkiš - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Osavremenjavanje školske biblioteke - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Vršnjačka edukacija novih članova Savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj


Copyright © by OKC 2007