Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


05.03.2010

SUG je obogaćen za mnoga tehnička pomagala

od Gimnazija Banja Luka

Na inicijativu Đorđa Mihajlovića, SUG je obogaćen za mnoga tehnička pomagala (skener, štampač, kopir aparat, telefon, fotoaparat, rezač, CD) i kancelarijski materijal.

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007