Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


24.11.2009

Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

od Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina

Dosada[nje realizovane aktivnosti (2008/2009):

Tokom protekle školske 2008/2009. šk. godine savjet učenika naše škole je aplicirao i realizovao nekoliko projekata. Neki od njih su realizovani a neki tek treba da budu u ovoj školskoj godini. Sarađujemo sa OCB-Omladinski centar Bijeljina i PRONI-jem učešćem u njihovim radionicama.
- učestvovali smo u kampanji "Vrijedim li marku" koju je vodio mreSURS,
- aplicirali smo projekat "Prijetelj" Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport RS u okviru kojeg je obavljena posjeta Tehničkoj školi u Banjojl Luci, Narodnoj skupštini, zgradi Vlade, Narodnom pozorištu RS, te našim partnerima na mnogim projektima Ekonomskoj školi. Tu je obavljena i prezentacija naše škole i SU. Projekat je realizovan u maju 2009. godini i za njegovu realizaciju smo dobili 600KM.
- učestvovali smo u projektu "Volontiraj-kreditiraj" koji je realizovan u oktobru mjesecu 2008. godine.
- organizovan je i Sajam ideje 15-og novembra na kojem smo pobjedili sa projektom "Nokia"

U toku školske 2009/2010. godine:
- realizovan projekat "Nokia",
-organizovali "Prvo humanitarno kulturno veče srednjih škola opštine Bijeljina. Sav prihod od organizovanja ove večeri je proslijeđen u humanitarne svrhe- Udruženje Trojeručica.
- učestvovali u socijalnom danu u okviru kojeg je zaposleno 180 volontera.
- učestvovali na treningu za vršnjačke edukatore koje je organizovao OKC
- učestvovali na Generalnoj skupštini AsuBiH
- učestvovali u osnovanju ASOBN
U planu su:
-poetske večeri,
- radionice različitog sadržaja,
- učešće u projektima drugih NVO,
-realizacija dva naša pilot projekta (Humanitarno, kulturno i zabavno veče srednjih škola Bijeljine i poetske večeri).

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007