Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


25.11.2009

Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

od Srednja škola „Nikola Tesla“ Brod

Realizovane aktivnosti u 2008/9. školskoj godini:

- izbor rukovodstva i izrada plana aktivnosti;
- postavka oglasne ploče;
- usvajanje kućnog reda i mira;
- realizacija vršnjačkih radionica;
- realizacija dvije humanitarne akcije "Izmamimo djeci osmjeh"- prikupljeno 300 paketića;
- humanitarna akcija "Pomozite" u okviru koje smo prikupljali odjeću za socijalno ugrožene;
- osnivanje Omladinskog parlamenta;
- pisanje projekta i apliciranje Vladi RS "Kreativnost na djelu";
- Carpe Diem (Iskoristi dan)- puštanje filmova;
- apliciranje projekta na republičkom nivou- "Kej ogledalo Broda";

Planirane aktivnosti za 2009/10. školsku godinu:

- izbor rukovodstva- (realizovano);
- oglasna ploča (realizovano);
- edukacija prvih razreda (realizovano);
- prezentacija "Šta je to savjet učenika" na odjeljenskim zajednicama;
- Kviz "Koliko znam";
- Etno fest;
- Veče folklora;
- aplicirana dva projekta prema vladi koji su u fazi odrađivanja- "Kej ogledalo Broda"- postavljanje kantica na keju i "Mi sa posebnim potrebama"- pravljenje rampe za učenike sa posebnim potrebama;
- "Jedan dan za nas";
- obilježavanje Dana borbe protiv side;


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007