Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


20.11.2009

VOLONTIRAJ KREDITIRAJ

od Muzička škola,,Savo Balaban\

u Prijedoru je 9. oktobra 2009. godine održana akcija "Volontiraj-kreditiraj čiji je cilj pomoći srednjoškolcima (20 učenika po školi), uz roditeljsko odobrenje da na jedan dan zamjene dan nastave danom rada, u firmama i institucijama. Na taj Socijalni dan, dobiće priliku, koja na žalost nedostaje većini srednjih škola u BiH, te uspostaviti kontakt sa potencijalnim poslodavcima.
Učenici volonteri akcije: 1.Milica Stijepić; Duško Karanović; Aneta Makanjić; Aleksandar Drinić; Amra Mehadžić; Jana Vuković; Tanja Babić; Julia Chalupa; Karlo Antić; Dimitrije Vokić; Maja Rađenović; Sofija Antić; Bojan Petrić; Dijana Softić; Tea Veselinović; Igor Došenović i Bojan Milojica.

dokumenti uz aktivnost:
Muzička škola,,Savo Balaban\


» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UČENIKA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVEŠTAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIŠNJEG KONCERTA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ ŠKOLI ĐORDJE NATOŠEVIĆ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" ŠKOLSKA SLAVA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRŠNJI KONCERT - Muzička škola,,Savo Balaban\


Copyright © by OKC 2007