Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.11.2009

Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

od Medicinska škola Doboj

Realizovane aktivnosti u prošloj školskoj godini:
- prikupljanje knjiga za školsku biblioteku;
- vršnjačka edukacija na temu seksualno i reproduktivno zdravlje realizovana od strane vršnjačkog edukatora asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje XY;
- radionice o savjetu učenika- upoznavanje učenika sa radom savjeta učenika na časovima odjeljenske zajednice;
- realizacija akcije "Jedan slatkiš-jedno dijete" sa ostalim srednjim školama;
- obilježavanje Dana srednjoškolaca zajedno sa ostalim srednjim školama u Doboju;
- upoznavanje učenika devetih razreda sa smjerovima u medicinskoj školi;
- obilježavanje 1. decembra Svjetskog dana borbe protiv side u saradnji sa NVO Viktorija i ToPeeR);
- obilježavanje dana koji su bitni za medicinsku struku;
- član našeg savjeta je primljen na vršnjačku edukaciju koju je organizovao OSCE i OKC;
- prisustvovanje na volonterskoj akciji "Ja volontiram za ljepši Doboj"
- učestvovanje na okruglom stolu SOM-a.

U ovoj godini osim novih aktivnosti nastaviće se i neke stare:
- održavanje vršnjačke edukacije na temu "Razvoj savjeta učenika BiH"(vršnjački edukatori Slaven Đukić i Aleksandar Vidaković);
- vršnjačke edukacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju;
- vršnjačka edukacija na odjeljenskim zajednicama (tema-razvoj SU);
- učestvovanje na generalnoj skupštini AsuBIH-a;
- obilježavanje 1.decembra;
- učestvovanje na okruglom stolu Vršnjačka edukacija;
- projekat- kampanja "Ljudska prava";
-

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007