Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.11.2009

Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

od Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Kozarska Dubica

Realizovane aktivnosti u prethodnoj 2008/9. školskoj godini:
- savjet učenika je u toku školske 2008/9. godine organizovao vršnjačku edukaciju u prvim razredima (što nam je inače praksa). Na ovaj način smo obezbjedili da se demokratski odaberu članovi savjeta učenika i njegovi predstavnici;
- radna grupa savjeta učenika se redovno sastajala jednom sedmično i planirala rad;
- organizovali smo mjesec sporta gdje smo svake sedmice imali takmičenje prijavljenih ekipa u fudbalu, odbojci, košarci-svake sedmice drugi sport. Na ovaj način smo podstakli mlade ljude da usvajaju i imaju zdrave navike, povežu se sa savjetom učenika i razviju pozitivan takmičarski duh;
- humanitarna akcija "Jedan slatkiš-jedno dijete" koja nam postala tradicionalna. Ovom akcijom smo usrećili 40 mališana naše opštine iz socijalno ugroženih porodica,priredivši im prigodan novogodišnji program sa Deda Mrazom;
- problem velikog broja izostanaka pokušali smo riješiti tako što smo se izborili da odjeljenje sa najvećim brojem izostanaka dobije slobodan dan. Sa ovim prijedlogom se složio i direktor i nastavničko vijeće;
- učestvovali smo u svim akcijama mRESURS-a nastojeći vršiti promociju mreže u školi što je više moguće;
- na početku ove školske godine smo realizovali radionicu "Izbori" i "Timski rad" u prvim razredima
- u tpku je ekološka akcija pravljenja jednog veoma interesantnog projekta za koji su zaduženi maturanti;
- u sklopu aktivnosti OSCE-a i OKC-a učestvovali smo u Vršnjačkoj edukaciji- u okviru koje je obrađeno 7 tema važnih za dobro funkcionisanje savjeta učenika. Edukovani su svi članovi savjeta učenika na našem "jednodnevnom seminaru".

Problemi sa kojim se susrećemo:
- problem nam je što nam se nastava odvija u dvije smjene a veoma vrijedni članovi savjeta učenika su putnici. Ne postoji nijedan termin kojim bi se mogli sastati. Jedan od načina riješenja ovog problema je da razdvojimo savjet na dva dijela tako da će se u dvije grupe oodrađivati isti dnevni red.dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007