Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.11.2009

Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

od Muzička škola,,Savo Balaban\

Realizovane aktivnosti u 2008/09. godini:

- u toku prošle školske godine SU je organizovao humanitarn koncerte učenika naše škole.
- proveli smo volontersku akciju u Specijalnoj školi "Đorđe Natošević" za djecu sa posebnim potrebama. Volonterska akcija je završila veoma uspješno, svi učesnici su bili zadovoljni te smo se složili da akciju treba ponoviti što se i ostvarilo. Djeca su bila veoma srećna, što nam je i bio cilj.
- održali smo predavanje na temu "Prva pomoć";
-predavanje je uspješno završeno, uspjeli smo da upoznamo učesnike sa pružanjem prve pomoći;
- imali smo mnoge koncertne aktivnosti koje je organizovao savjet učenika;
- savjet učenika je bio zadužen za izbor dva predstavnika SU koji će asistirati prilikom svečanog otvaranja škole;
- savjet učenika je zajedno sa maturantima uspješno organizovao maturski koncert;
-realizacija radionica sa ciljem zbližavanja učenika i poboljšanje komunikacije;
-uspješno organizovana volonterska akcija u okviru "Volontiraj-kreditiraj" u okviru Socijalnog dana;

Planirane aktivnosti u 2009/10:

- kreiran i usvojen Pravilnik i Statut o radu SU;
- planiramo ponovo realizovati volonterske akcije u Specijanoj školi kao i Domu penzionera;
- akcija "Jedan slatkiš- jedno dijete":
- organizovanje humanitarnih koncerata;
- obilježavanje Dana borbe protiv side;
- obilježavanja 1. decembra;
- izvršiti edukaciju o mentalnom zdravlju, profesionalnoj edukaciju za učenike 9 razreda i ponovo organizovati maturski koncert;


dokumenti uz aktivnost:
Muzička škola,,Savo Balaban\


» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UČENIKA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVEŠTAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIŠNJEG KONCERTA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ ŠKOLI ĐORDJE NATOŠEVIĆ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" ŠKOLSKA SLAVA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRŠNJI KONCERT - Muzička škola,,Savo Balaban\


Copyright © by OKC 2007