Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.11.2009

Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

od Muzička škola,,Savo Balaban\

Realizovane aktivnosti u 2008/09. godini:

- u toku prošle školske godine SU je organizovao humanitarn koncerte učenika naše škole.
- proveli smo volontersku akciju u Specijalnoj školi "Đorđe Natošević" za djecu sa posebnim potrebama. Volonterska akcija je završila veoma uspješno, svi učesnici su bili zadovoljni te smo se složili da akciju treba ponoviti što se i ostvarilo. Djeca su bila veoma srećna, što nam je i bio cilj.
- održali smo predavanje na temu "Prva pomoć";
-predavanje je uspješno završeno, uspjeli smo da upoznamo učesnike sa pružanjem prve pomoći;
- imali smo mnoge koncertne aktivnosti koje je organizovao savjet učenika;
- savjet učenika je bio zadužen za izbor dva predstavnika SU koji će asistirati prilikom svečanog otvaranja škole;
- savjet učenika je zajedno sa maturantima uspješno organizovao maturski koncert;
-realizacija radionica sa ciljem zbližavanja učenika i poboljšanje komunikacije;
-uspješno organizovana volonterska akcija u okviru "Volontiraj-kreditiraj" u okviru Socijalnog dana;

Planirane aktivnosti u 2009/10:

- kreiran i usvojen Pravilnik i Statut o radu SU;
- planiramo ponovo realizovati volonterske akcije u Specijanoj Å¡koli kao i Domu penzionera;
- akcija "Jedan slatkiš- jedno dijete":
- organizovanje humanitarnih koncerata;
- obilježavanje Dana borbe protiv side;
- obilježavanja 1. decembra;
- izvršiti edukaciju o mentalnom zdravlju, profesionalnoj edukaciju za učenike 9 razreda i ponovo organizovati maturski koncert;


dokumenti uz aktivnost:
Muzička škola,,Savo Balaban\


» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UÄŒENIKA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IZVEÅ TAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UÄŒENIKA MUZIÄŒKE Å KOLE "SAVO BALABAN" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» KONCERT UÄŒENIKA MUZIÄŒKE Å KOLE "SAVO BALABAN" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIÅ NJEG KONCERTA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ Å KOLI ĐORDJE NATOÅ EVIĆ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" Å KOLSKA SLAVA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UÄŒENIKA OSNOVNIH Å KOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRÅ NJI KONCERT - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\


Copyright © by OKC 2007