Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.11.2009

Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

od Gimnazija ,,Petar Kočić Novi Grad

Realizovane aktivnosti u 2008/9 godini:
- zainteresovani članovi savjeta učenika i ostali učenici iz moje škole su prošle godine počeli sa volontiranjem u udruženju "Iskra" koje pruža pomoć dijeci sa posebnim potrebama. Volontiranje naših gimnazijalaca traje već godinu dana i uvijek nam se priključuju novi članovi naše škole;
- na prijedlog savjeta učenika renovirana je prostorija u školi koja je služila kao fiskulturna sala i od nje je napravljena multimedijalna prostorija (školski amfiteatar);
- škola je na osnovu aplikacije koju je poslala na konkurs dobila donaciju od japanske organizacije te nam je kabinet opremljen sa 18 novih računara- za konkurs se saznalo od učenika koji su "diplomirali" virtuelni svijet;
- realizacija akcije "Jedan slatkiš-jedno dijete" te sakupljali slatkiše za djecu za novogodišnje praznike;
- zatim smo u sklopu ove akcije sproveli i akciju sakupljanja ličnih stvari za ovu dijecu 8odjeća, obuća, novčana sredstva);
- na inicijativu savjeta učenika uveden je školski razglas te su postavljene sigurnosne kamere te je opremljen kabinet za jezike;
- realizovane su radionice profesionalne orjentacije sa učenicima osnovnih škola te organizovana predavanja o narkomaniji;

Plan za ovu školsku 2009/10 školsku godinu:
- imali smo akciju sakupljanja novčanih sredstava za učenicu koja je preživjela tešku saobraćajnu nesreću;
- isplaniran je odlazak savjeta učenika te članova svih sekcija u našoj školi u emisiju "Zabranjeni forum"

Problema u našem savjetu učenika nema! :)

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007