Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.11.2009

Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

od Elektrotehnička škola Prijedor

Realizovane aktivnosti u 2008/9. godini:
- prvi projekat koji je naš SU odradio u prošloj godini je sakupljanje slatkiša za djecu sa posebnim potrebama. U projektu je učestvovala čitava škola (decembar);
- edukacija učenika o posljedicama pušenja. Projekat je realizovan uz pomoć ekološke sekcije i savjeta učenika;
- podrška Youth festivalu koji je organizovala organizacija Most mira;

Ove godine (2009/10) je planirano da odradimo četiri akcije:
- edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju;
- edukacija o poslijedicama pušenja;
- ekološka akcija o uređenju školskog dvorišta;
- akcija sakupljanja slatkiša za djecu sa posebnim potrebama "Jedan slatkiš-jedno dijete"


Problemi sa kojim se susrećemo:
- slaba zainteresovanost učenika za savjet;

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007