Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.11.2009

Postignuti rezultati SU i planovi za školsku 2009/10 godinu

od Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ Banjaluka

Postignuti rezultati u prošloj 2008/9. godini:

- priprema proslave za školsku slavu i novogodišnje praznike;
- EkoBL- mali grant i realizacija projekta;
- osnivanje PMT organizacije i registrovanje kao NVO;
- uređenje škole za novogodišnje praznike;
-učešće na Sajmu ideja;

Planovi za ovu školsku godinu:

- učestvovanje u humanitarnim akcijama;
- ponovno učešće u projektu Info Hous-a;
- pisanje projekata i učestvovanje na konkursima za male grantove;
- osposobljavanje školskog ozvučenja;
- redovne sjednice SU;
-pripreme za školska takmičenja;
- učestvovanje u akcija Crvenog krsta i OKC-a, Centra Zaštiti me.
- učešće u socijalnom danu;
- uspostaviti saradnju sa banjalučkim srednjim školama;
- priprema maturijade na nivou Banjaluke;
- raditi na poboljšanju informisanja učenika i motivaciji za učešće u aktivnostima SU;
- volonterske akcije,
- provođenje vršnjačke edukacije;

Poteškoće sa kojim se susrećemo:
- nedovoljna saradnja sa SU iz drugih škola;
- nedostatak saradnje sa savjetom roditelja;

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007