Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


21.02.2007

Kodeks ponašanja učenika i profesora

od Gimnazija ,,Petar Kočić Novi Grad

U periodu od septembra 2006. godine u našoj školi formulisan je Kodeks ponašanja učenika i profesora. U izradi kodeksa učestvovali su članovi Savjeta učenika, zajedno sa profesorima ( komisiju su činila dva profesora, školski psiholog i pedagog) .Kodeks je prezentovan Nastavničkom vijeću koje ga je takođe usvojilo.
U Kodeksu se nalaze pravila koja upućuju na ponašanje učenika i profesora ( dolazak i odlazak iz škole, ponašanje na časovima i odmorima, komunikacija i odnos učenik- učenik, učenik- profesor...).
Primjena Kodeksa i promjene u ponašanju praćeni su u toku prvog polugodišta. Pošto su primijećene pozitivne promjene u ponašanju, na sastanku Savjeta učenika razgovarano je i dogovoreno da se i u drugom polugodištu nastavi sa primjenom Kodeksa.

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007