Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


16.04.2009

Sastanak Savjeta učenika grada Doboja

od Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

Došli smo na ideju da sazovemo sastanak u našoj školi radi uspistavljanja bolje saradnje gradskih škola. Pozvali smo po dva predstavnika svake škole ( Ekonomska, Upravna, ugostiteljska i ŠUP, Saobraćajna i elektro, Tehnička i Medicinska). Sastanak je održan u prostorijama škole Gimnazija "Jovan Dučić" Doboj.

Dnevni red sastanka je bio slijedeći:
*Izvještaj rada Savjeta učenika za ovu godinu
*Izvještaji regionalnih predstavnika sa konferencija ( Bihać, Vrnjačka Banja i Banja Luka)
*Projekat SHL-a ( na nivou grada)
*Pripreme za 9. maj
*Informisanje o koaliciji i kampanji
*Pripreme za okrugli sto na temu Studiranje

Sastanak je bio uspješan. Svi predsjednici SU su iznijeli ono što su uradili do sada i ono što planiraju u budućnosti. Regionalni predstavnici Jelena Đekić i Ermina Hadžikadunić su iznijele zaključke sa Konferencija,te upoznale ostale učenike sa projektom SHL-a. Na nivou grada za projekat su se dobile dvije ideje:
1. Osnivanje omladninskog centra
2. Štampanje novina na nivou svih srednjih škola za sve srednjoškolce
Škole su dale svoje prijedloge za učešće sekcija u zabavnom programu Dana srednjoškolaca.
Dogovorili smo se da provedemo anketu u toku ove sedmice da bismo dobili informacije da li učenici planiraju nastaviti školovanje nako srednje škole, da li se planiraju obrazovati u BiH, da li su informisani o fakultetima koje planiraju upisati, koji su njihovi izvori informacija, nadaju li se zaposlenju po završetku fakulteta, da imaju mogućnosti da bi otišli u inostranstvo da studiraju. Dogovorili smo se da ovu anketu provedemo među četvrtim razredima svoje škole.

dokumenti uz aktivnost:
Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj


» Izvještaj o radu Savjeta učenika za školsku 2013/2014 i plan rada za školsku 2014/2015 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj o radu savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Promocija Opštih izbora 2010 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Promocija upisa gimnazije u osnovnim školama - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Književno veče sa Jelenom Pejić i gimnazijalcima - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Školski časopis – Koraci - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Sastanak Savjeta učenika grada Doboja - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Savjet učenika i Crveni krst u akciji - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Edukacija o volonterizmu - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Akcija HIV/AIDS - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Jedno dijete, jedan slatkiš - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Osavremenjavanje školske biblioteke - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Vršnjačka edukacija novih članova Savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj


Copyright © by OKC 2007