Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


11.02.2008

Realizacija projekta “PODSTAKNIMO MLADE DA SE MOTIVIŠU”

od Elektrotehnička škola Prijedor

31. oktobra 2007. godine u našoj školi je savjet učenika oraganizovao radionicu. Cilj radionice je bio okupiti mlade ljude iz osnovnih i srednjih škola u našem gradu, kao i stručna lica iz lokalne vlasti i nevladinih organizacija koji mogu pomoći mladima u rješavanju nekih od mnogobrojnih pitanja koje mlade zanimaju, u što smo se uvjerili i na ovoj radionici.
Realizaciju ove radinice nam je omogućilo Ministrstvo prosvjete i kulture koje je dodjelilo sumu novca od 600 KM. Radionica je bila jednodnevna, u trajanju od 10.00 do 15.30 časova. Učesnici radionice su većinom bili predsjednici savjeta učenika osnovnih škola ( 8 škola ) i srednjih škola ( kojih ima 8 ) iz opštine Prijedor. Kao organizatori ove radionice smatrali smo da su upravo predsjednici SU osnovnih i srednjih škola najbolje upoznati sa problemima mladih iz njihove okoline i da oni imaju prijedloge, planove i ideje kako da mladima pokušamo učiniti boravak u njihovoj sredini zanimljivijim i ljepšim. Predavač je bio pedagog jedne osnovne škole koji se maksimalno potrudio da ovu radionicu učini što zanimljivijom i korisnijom.
Završetak radionice rezultirao je razmjenom kontakata učenika osnovnih i srednjih škola, kao i dogovorom o budućoj saradnji. Prvi od koraka u rješavanju, tj. podsticanju mladih je da uvijek imamo dobre i korisne informacije koje nam mogu pomoći u ostvarivanju planova. Tako smo odlučili aktivirati Cenar za informisanje mladih u našem gradu koji će svakodnedvno biti u mogućnosti pomoći mladom čovjeku da nađe traženu informaciju i da bude siguran u svoj uspjeh. Takođe smo dogovorili i termin sijledećeg sastanka na kojem će više riječi biti o osnivanju zajedničkog organa učenika osnovnih i srednjih škola, kojem bi veliku pomoć pružili i ljudi iz lokalnih vlasti i nevladinih organizacija.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007