Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


11.02.2008

Realizacija projekta “PODSTAKNIMO MLADE DA SE MOTIVIŠU”

od Elektrotehnička škola Prijedor

31. oktobra 2007. godine u našoj školi je savjet učenika oraganizovao radionicu. Cilj radionice je bio okupiti mlade ljude iz osnovnih i srednjih škola u našem gradu, kao i stručna lica iz lokalne vlasti i nevladinih organizacija koji mogu pomoći mladima u rješavanju nekih od mnogobrojnih pitanja koje mlade zanimaju, u što smo se uvjerili i na ovoj radionici.
Realizaciju ove radinice nam je omogućilo Ministrstvo prosvjete i kulture koje je dodjelilo sumu novca od 600 KM. Radionica je bila jednodnevna, u trajanju od 10.00 do 15.30 časova. Učesnici radionice su većinom bili predsjednici savjeta učenika osnovnih škola ( 8 škola ) i srednjih škola ( kojih ima 8 ) iz opštine Prijedor. Kao organizatori ove radionice smatrali smo da su upravo predsjednici SU osnovnih i srednjih škola najbolje upoznati sa problemima mladih iz njihove okoline i da oni imaju prijedloge, planove i ideje kako da mladima pokušamo učiniti boravak u njihovoj sredini zanimljivijim i ljepšim. Predavač je bio pedagog jedne osnovne škole koji se maksimalno potrudio da ovu radionicu učini što zanimljivijom i korisnijom.
Završetak radionice rezultirao je razmjenom kontakata učenika osnovnih i srednjih škola, kao i dogovorom o budućoj saradnji. Prvi od koraka u rješavanju, tj. podsticanju mladih je da uvijek imamo dobre i korisne informacije koje nam mogu pomoći u ostvarivanju planova. Tako smo odlučili aktivirati Cenar za informisanje mladih u našem gradu koji će svakodnedvno biti u mogućnosti pomoći mladom čovjeku da nađe traženu informaciju i da bude siguran u svoj uspjeh. Takođe smo dogovorili i termin sijledećeg sastanka na kojem će više riječi biti o osnivanju zajedničkog organa učenika osnovnih i srednjih škola, kojem bi veliku pomoć pružili i ljudi iz lokalnih vlasti i nevladinih organizacija.


dokumenti uz aktivnost:
Elektrotehnička škola Prijedor


» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika za Å¡kolsku 2013/2014 i plan rada za Å¡kolsku 2014/2015 - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012 - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» POSJETA DJEÄŒIJEM DOMU „RADA VRANJEÅ EVIĆ“, BANjA LUKA - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Realizacija projekta “PODSTAKNIMO MLADE DA SE MOTIVIÅ U” - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Humanitarna akcija „JEDAN SLATKIÅ  – JEDNO DIJETE“ - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» SAJAM Å KOLSKIH AKTIVNOSTI - REGIONALNI PROJEKAT - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Organizovanje debate na temu: ODLAZAK MLADIH IZ BiH - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Zabavimo se i uživajmo zajedno - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Volonterska akcija : "Jedna marka za Daliborku" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Humanitarno - volonterska akcija "JEDAN SLATKIÅ  - JEDNO DIJETE" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Grant projekat " UreÄ‘enje multimedijalnog prostora za Savjet učenika" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Volonterska akcija sakupljanja knjiga za Å¡kolsku biblioteku - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor


Copyright © by OKC 2007