Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


08.02.2008

Humanitarna akcija „JEDAN SLATKIŠ – JEDNO DIJETE“

od Elektrotehnička škola Prijedor

17. decembra 2007. godine u prijedorskom gradskom pozorištu upriličena je priredba na kojoj su podjeljeni paketići prikupljeni u okviru humanitarno – volonterske akcije „JEDAN SLATKIŠ – JEDNO DIJETE“.
Elektrotehnička škola je imala veoma važnu ulogu u cijelom procesu realizacije ove akcije, kao koordinirajuća škola za grad Prijedor. Pored toga savjet učenika naše škole je sakupio 100 paketića koji su podijeljeni djeci. Djeca korisnici ove humanitarne akcije su evidentirani u Centru za socijalni rad Prijedor, kao djeca iz porodica u teškoj materijalnoj situaciji. Ukupan broj djece koji se očekivao na ovoj podjeli je 300. Na podjeli je izvedena i dječija predstava „TELETABISI“, koju su izveli glumci prijedorskog pozorišta, kao poklon djeci za ovu prigodu, a i kao doprinos gradskog pozorišta ovoj humanitrnoj akciji. Po izrazu lica mališana koji su dobili paketiće. možemo zaključiti da smo uspjeli u ostvarivanju našeg cilja a to je da ovu djecu obradujemo i uveselimo za novogodišnje praznike.


dokumenti uz aktivnost:
Elektrotehnička škola Prijedor


» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika za Å¡kolsku 2013/2014 i plan rada za Å¡kolsku 2014/2015 - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012 - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» POSJETA DJEÄŒIJEM DOMU „RADA VRANJEÅ EVIĆ“, BANjA LUKA - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Realizacija projekta “PODSTAKNIMO MLADE DA SE MOTIVIÅ U” - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Humanitarna akcija „JEDAN SLATKIÅ  – JEDNO DIJETE“ - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» SAJAM Å KOLSKIH AKTIVNOSTI - REGIONALNI PROJEKAT - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Organizovanje debate na temu: ODLAZAK MLADIH IZ BiH - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Zabavimo se i uživajmo zajedno - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Volonterska akcija : "Jedna marka za Daliborku" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Humanitarno - volonterska akcija "JEDAN SLATKIÅ  - JEDNO DIJETE" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Grant projekat " UreÄ‘enje multimedijalnog prostora za Savjet učenika" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Volonterska akcija sakupljanja knjiga za Å¡kolsku biblioteku - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor


Copyright © by OKC 2007