Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


01.02.2008

Učenički kutak

od Srednjoškolski centar Pale

Pred kraj prvog polugodišta školske 2007/2008. godine, pojavila se ideja da stvorimo „Učenički kutak“. Ponovo osnovana informatička sekcija obnavlja web site, koji se više ne koristi, jer su podaci stariji i od dvije godine. Na sajtu će biti objavljeni podaci o našoj školi i podaci o savjetu učenika. Pošto u našoj školi ne postoji literarna sekcija, članovi savjeta su odlučili da prostor posvećen savjetu, podijele sa talentovanim učenicima i da tu objavljuju njihove pjesme i informacije o uspjesima naših učenika. Nadamo se da će ta promocija talenata, podstaći i ostale da iskoriste svoje talente i da će pjesnički i takmičarski duh oživjeti u našoj školi. Svi članovi savjeta prikupljaju potrebne informacije i pjesme.

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007