Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


26.12.2007

Dan borbe protiv side

od Srednjoškolski centar Srebrenica

U okviru projekta koji je u ovom periodu sprovodio Savjet učenika naše škole, jedna od predviđenih aktivnosti bilo je i obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv side. S obzirom da je 1. decembar bio u subotu, odlučili smo da ovom danu posvetimo pažnju 30.novembra, tako što smo organizovali sljedeće aktivnosti:
- prisutni su pogledali edukativni film koji je govorio o ovoj tematici, nakon čega su
- učenice naše škole, koje su inače peer edukatori održale predavanje na temu seksualnog i reproduktivnog zdravlja, sa posebnim akcentom na AIDS i HIV virus;
- Nakon predavanja podijeljen je promotivni materijal.

Svi prisutni su se složili da ovakve aktivnosti treba što češće organizovati i na taj način promovisati zdrav način života.


dokumenti uz aktivnost:
Srednjoškolski centar Srebrenica


» Obilježavanje 8. marta - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Dan maternjeg jezika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Izvještaj o radu savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Promocija projekata savjeta učenika na regionalnom nivou - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Vršnjačka edukacija - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija „Jedno dijete – jedan slatkiš“ - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Dan borbe protiv side - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Obilježavanje Dana Savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Nabavka računara i štampača za potrebe savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Posjeta 52. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Realizacija projekta „Uređenje prostora za aktivnosti savjeta učenika“ - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Konstituisanje savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Godišnji program rada savjeta - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Informator za buduće brucoše - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Proljećno uređenje grada - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Prezentacija Srednjoškolskog centra Srebrenica na Internetu - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Profesionalna orjentacija učenika IX razreda - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Obilježavanje 8. marta, Međunarodnog dana žena - Srednjoškolski centar Srebrenica


Copyright © by OKC 2007