Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


26.11.2007

Nabavka računara i štampača za potrebe savjeta učenika

od Srednjoškolski centar Srebrenica

Nakon što su članovi savjeta učenika u toku ljetnog raspusta pohađali seminar koji je organizovala terenska kancelarija OSCE – a u Srebrenici, uslijedio je poziv za apliciranje različitih projekata.
Jedan od projekta savjeta učenika u okviru ovog granta odnosio se na nabavku računara i štampača za potrebe savjeta učenika.
Nabavkom štampača i računara omogućilo bi se štampanje raznih obavještenja, skladištenje podataka o našem radu, izrada promotivnog materijala, pokretanje školskih novina, kao i pripremanje materijala za program vršnjačke edukacije – izvođenje radionica iz oblasti komunikacija, timskog rada, rješavanja konflikata, volonterizma i sl.
Savjet učenika do sada nije imao adekvatne uslove za rad zbog nedostatka opreme i prostora, što nam je otežavalo program vršnjačke edukacije.
Tokom dosadašnjeg rada u ovoj školskoj godini uspjeli smo riješiti oba problema.

Glavni cilj našeg projekta bio je:

• Brži i transparentniji rad savjeta učenika, čime bi se postigao veći stepen kvaliteta u radu i obezbijedila podrška od svih relevantnih faktora značajnih za naš rad i postojanje (savjet roditelja, uprava škole, Nastavničko vijeće, Školski odbor, učenici, lokalna zajednica, poslovni sektor, mediji i šira javnost).
• Sticanje novih znanja, vještina i umijeća, koja će u narednom periodu biti od značaja za kontinuiran nastavak programa vršnjačke edukacije, kojom će biti obuhvaćena sva odjeljenja u kojima se ovaj program nije sprovodio prethodnih godina.

Kako bismo postigli postavljene ciljeve, neophodno je bilo provesti sljedeće aktivnosti:

1. Urediti prostoriju SU
2. Promovisati projekat u školi (sastanci savjeta učenika, odjeljenskih zajednica, Nast. vijeća…)
3. Nabaviti računar i štampač
4. Izvršiti izbor i pripremu tema vršnjačke edukacije
5. Obavijestiti lokalnu zajednicu o projektima Savjeta učenika
6. Održati najmanje tri obuke vršnjačke edukacije
7. Anketirati učesnike
8. Planirati aktivnosti za 2008. godinu

Nakon provođenja ovog projekta postigli smo sljedeće rezultate i promjene:

1. Veća angažovanost učenika u SU
2. Bolja organizacija SU
3. Veća podrška svih, za naš rad, važnih činilaca
4. Održane najmanje tri obuke vršnjačke edukacije i kontinuiran nastavak u sljedećem polugodištu
5. Učenici obuhvaćeni programom vršnjačke edukacije su stekli nova znanja i vještine, koje će ojačati njihovu ulogu u Savjetu učenika.


dokumenti uz aktivnost:
Srednjoškolski centar Srebrenica


» Obilježavanje 8. marta - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Dan maternjeg jezika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Izvještaj o radu savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Promocija projekata savjeta učenika na regionalnom nivou - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Vršnjačka edukacija - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija „Jedno dijete – jedan slatkiš“ - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Dan borbe protiv side - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Obilježavanje Dana Savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Nabavka računara i štampača za potrebe savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Posjeta 52. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Realizacija projekta „Uređenje prostora za aktivnosti savjeta učenika“ - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Konstituisanje savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Godišnji program rada savjeta - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Informator za buduće brucoše - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Proljećno uređenje grada - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Prezentacija Srednjoškolskog centra Srebrenica na Internetu - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Profesionalna orjentacija učenika IX razreda - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Obilježavanje 8. marta, Međunarodnog dana žena - Srednjoškolski centar Srebrenica


Copyright © by OKC 2007