Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


26.11.2007

Promocija prava učenika

od Srednja škola „Ivo Andrić“ Višegrad

U holu škole savjet učenika je postavio na svojoj oglasnoj tabli veliki pano sa jasno ispisanim pravima učenika. Nastojali smo da približimo osnovna i ona prava koja se najviše krše u školi, kako bi svaki učenik mogao pročitati nešto o pravima za koja nije ranije znao. Pano sadrži članove o pravima učenika koja su zakonom regulisani i mogu se naći u ''Službenom glasniku'', što smo takođe naglasili na panou. Prava su jasno napisana, tako da ih svaki učenik može razumjeti i primjeniti.
Cilj nam je da približimo svim učenicima podjednako njihova osnovna prava u školi!

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007