Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


30.10.2007

Posjeta 52. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

od Srednjoškolski centar Srebrenica

Savjet učenika je prošle školske godine raspisao konkurs na nivou škole za izradu projektnih prijedloga kojim će naša škola aplicirati za grantove Ministarstva za porodicu, omladinu i sport.
Glavni cilj ove aktivnosti bilo je podsticanje učenika da se u što većem broju uključe u aktivnosti Savjeta učenika, a nagrada za najbolji projektni prijedlog je bio jednodnevni izlet, po izboru učenika.
S obzirom da je kraj školske godine bio blizu, odlučili smo da se ova aktivnost sprovede u narednoj školskoj godini.
Projektni tim koji je uradio projekat „Opremanje prostora za rad Savjeta učenika“, za čiju je realizaciju Ministarstvo izdvojilo sredstva, nagrađen je odlaskom na Sajam knjiga u Beograd.
Ovaj odlazak je organizovan 26. oktobra 2007. godine. Zajedno sa zainteresovanim profesorima i ostalim učenicima škole, ova grupa učenika je posjetila Sajam knjiga, a kasnije i Beograd i njegove znamenitosti.
Savjet učenika je na ovaj način pokazao da je, u saradanji sa upravom škole, spreman da nagradi ovakve inicijative, koje su na dobrobit škole i učenika koji je pohađaju.
Naša želja je da i u budućnosti organizujemo slične aktivnosti.


dokumenti uz aktivnost:
Srednjoškolski centar Srebrenica


» Obilježavanje 8. marta - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Dan maternjeg jezika - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Promocija projekata savjeta učenika na regionalnom nivou - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» VrÅ¡njačka edukacija - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija „Jedno dijete – jedan slatkiš“ - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Dan borbe protiv side - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Obilježavanje Dana Savjeta učenika - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Nabavka računara i Å¡tampača za potrebe savjeta učenika - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Posjeta 52. meÄ‘unarodnom sajmu knjiga u Beogradu - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Realizacija projekta „UreÄ‘enje prostora za aktivnosti savjeta učenika“ - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Konstituisanje savjeta učenika - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» GodiÅ¡nji program rada savjeta - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Informator za buduće brucoÅ¡e - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Proljećno ureÄ‘enje grada - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Prezentacija SrednjoÅ¡kolskog centra Srebrenica na Internetu - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Profesionalna orjentacija učenika IX razreda - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Obilježavanje 8. marta, MeÄ‘unarodnog dana žena - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica


Copyright © by OKC 2007