Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


09.02.2007

Postavljanje kutija za učeničke i profesorske kritike i pohvale

od JU Ekonomska škola Doboj

U periodu od 7. do 17. februara 2007. godine, kao i svake godine, biće postavljene kutije za pitanja, prijedloge, pohvale, sugestije ili kritike: za profesore u zbornici, a za učenike na pultu kod dezurnog učenika. Predviđeno je da u ovoj aktivnosti učesvuju svi učenici. Sprovođenje ove aktivnosti pokazalo se kao veoma korisno za uspostavljanje bolje komunkacije učenik-profesor.<br />


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007