Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


24.05.2007

Informator za buduće brucoše

od Srednjoškolski centar Srebrenica

Članovi Savjeta učenika su svojim programom rada predvidjeli aktivnosti na profesionalnoj orijentaciji budućih studenata. Aktivnost koju je na sebe preuzeo Savjet učenika bila je izrada zidnog informatora, koji sadrži osnovne informacije o fakultetima sa sljedećih Univerziteta:
• Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
• Univerzitet u Banja Luci,
• Univerzitet u Beogradu,
• Univerzitet u Sarajevu i
• Univerzitet u Tuzli.

Informator je sadržao spisak svih fakulteta (po univerzitetima) sa adresama, brojevima telefona, uslovima za upis i trajanjem pojedinačnih studija.
Nadamo se da smo ovom aktivnošću našim maturantima bar malo uspjeli olakšati put do informacija o željenim zanimanjima.


dokumenti uz aktivnost:
Srednjoškolski centar Srebrenica


» Obilježavanje 8. marta - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Dan maternjeg jezika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Izvještaj o radu savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Promocija projekata savjeta učenika na regionalnom nivou - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Vršnjačka edukacija - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija „Jedno dijete – jedan slatkiš“ - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Dan borbe protiv side - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Obilježavanje Dana Savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Nabavka računara i štampača za potrebe savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Posjeta 52. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Realizacija projekta „Uređenje prostora za aktivnosti savjeta učenika“ - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Konstituisanje savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Godišnji program rada savjeta - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Informator za buduće brucoše - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Proljećno uređenje grada - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Prezentacija Srednjoškolskog centra Srebrenica na Internetu - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Profesionalna orjentacija učenika IX razreda - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Obilježavanje 8. marta, Međunarodnog dana žena - Srednjoškolski centar Srebrenica


Copyright © by OKC 2007