Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


07.05.2007

Novinarska sekcija - Školski list "Riječ tehničara"

od Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina

U našoj školi rade profesori kojima je jako stalo da postignu uspjeh sa učenicima. To je bio glavni razlog osnivanja velikog broja sekcija u školi. Samo iz fizičkog vaspitanja imamo četiri sekcije. Imamo i šahovsku sekciju, kao i programersku, sekciju informatike, literarnu, novinarsku sekciju, kao i mnogobrojne sekcije stručnih predmeta. Prvo se "proslavila" sekcija informatike, a nakon toga i sekcija programiranja, koja je dospjela i na državno takmičenje. Ove godine je i novinarska sekcija aktivno radila na štampanju prvog broja školskih novina "Riječ tehničara". Imali su zadatak da pronađu odgovarajuće teme i materijal. To je bilo
lako s obzirom na veliki broj dešavanja i svestranost naših učenika. Nakon pripremljenog materijala, napravili su plan novina, koji je usvojio Školski odbor, ali i direktor škole. Direktor nam je našao sponzora i odredio štampariju. Veći dio sadržaja štampan je u boji. Sigurno je da postoji širok krug čitalaca s obzirom na raznovrsnost sadržaja. Najveći broj novina podijeljen je u krugu škole. Ostatak smo dijelili okolnim školama. Veoma smo zadovoljni brojem čitalaca. Trenutno je u izradi i drugi broj novina.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007