Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.05.2007

Vršnjačka edukacija prvih razreda

od Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina

Da bismo uspješno sproveli vršnjačku edukaciju u našoj školi, upoznali smo učenike sa radom SU i odabrali predstavnike.
Na prvom sastanku je utvrđeno rukovodstvo SU za ovu školsku godinu. Nakon toga, dogovorili smo se oko zakazivanja sastanaka. Na sljedećem sastanku smo donijeli Pravilnik, Statut i plan rada za tekuću školsku godinu. Prvi od planova bila je edukacija prvih razreda. Odlučili smo da im prezentujemo naš savjet i predstavimo plan rada. Takođe, izabrali smo najmlađe članove SU da drže radionice, da ih oslobodimo straha ili treme, koja bi smetala u radu na projektima. Rado su prihvatili ovu obavezu. Napravili smo i raspored edukacija, tako da svaki razred edukujemo za vrijeme ČOZ-a, da ne bi bilo gubitka časova. Sa edukatorima smo poslali i po jednog starijeg i iskusnijeg člana SU da nadgleda aktivnost. Nakon edukacije smo sazvali sastanak gdje smo razmotrili aktivnost. Zaključili smo da je aktivnost odrađena potpuno uspješno. Savjet je prezontovan i izabrani su predstavnici prvih razreda na demokratski način. Učesnicima se jako svidio način rada ali i obrađene teme. Pošto smo koristili OKC-ove brošure, odlučili smo da uradimo još nekoliko radionica, osim izbora. I te radionice smo, takođe, radili na ČOZ-u. Prvi razredi su se aktivno uključili u rad SU. Međutim, imali smo i nekoliko problema u odabiru predstavnika. Naime, nekoliko profesora-razrednika se žalilo na svoje predstavnike, jer nisu bili uzorni učenici i pravili su veliki broj izostanaka, kako na redovnoj nastavi, tako i na zakazanim sastancima SU. Dogovorili smo se sa rukovodstvom škole da kazne predstavnike koji koriste SU kao izgovor za izostanke. Za tri izostanka, smanjuje se vladanje. Tako smo riješili problem izostanaka.
Profesori su prezadovoljni, a preko 20 aktivista imamo na raspolaganju i niko ne remeti rad svojim izostancima.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007