Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


17.04.2007

Obilježavanje 8. marta, Međunarodnog dana žena

od Srednjoškolski centar Srebrenica

Na sastanku Savjeta učenika, 21. februara 2007. godine, odlučeno je da Savjet učenika Centra da svoj doprinos obilježavanju Međunarodnog dana žena, te da postavljanjem panoa na holu škole čestita ovaj praznik svim pripadnicama ljepšeg pola.
Dogovoreno je da članovi Savjeta kontaktiraju profesore Srpskog jezika i književnosti, koji bi im pružili pomoć prilikom izbora materijala za pano.
Svesrdnu pomoć i podršku pružili su i članovi novinarske i likovne sekcije naše škole, koji su zajedno sa nama doprinijeli da pano izgleda predivno i da izazove oduševljenje svih dama.
Od strane nastavnika Centra, ovaj gest je okarakterisan kao pozitivan iskorak Savjeta u promociji svog rada i unapređenju saradnje sa svim činiocima vaspitno – obrazovnog rada.
U prilogu „Misli o ženi“ možete pročitati samo neke od prelijepih misli koje su se našle na našem panou.


dokumenti uz aktivnost:
Misli o ženi.doc
Srednjoškolski centar Srebrenica


» Obilježavanje 8. marta - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Dan maternjeg jezika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Izvještaj o radu savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Promocija projekata savjeta učenika na regionalnom nivou - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Vršnjačka edukacija - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija „Jedno dijete – jedan slatkiš“ - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Dan borbe protiv side - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Obilježavanje Dana Savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Nabavka računara i štampača za potrebe savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Posjeta 52. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Realizacija projekta „Uređenje prostora za aktivnosti savjeta učenika“ - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Konstituisanje savjeta učenika - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Godišnji program rada savjeta - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Informator za buduće brucoše - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Proljećno uređenje grada - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Prezentacija Srednjoškolskog centra Srebrenica na Internetu - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Profesionalna orjentacija učenika IX razreda - Srednjoškolski centar Srebrenica

» Obilježavanje 8. marta, Međunarodnog dana žena - Srednjoškolski centar Srebrenica


Copyright © by OKC 2007