Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


17.04.2007

Obilježavanje 8. marta, Međunarodnog dana žena

od Srednjoškolski centar Srebrenica

Na sastanku Savjeta učenika, 21. februara 2007. godine, odlučeno je da Savjet učenika Centra da svoj doprinos obilježavanju Međunarodnog dana žena, te da postavljanjem panoa na holu škole čestita ovaj praznik svim pripadnicama ljepšeg pola.
Dogovoreno je da članovi Savjeta kontaktiraju profesore Srpskog jezika i književnosti, koji bi im pružili pomoć prilikom izbora materijala za pano.
Svesrdnu pomoć i podršku pružili su i članovi novinarske i likovne sekcije naše škole, koji su zajedno sa nama doprinijeli da pano izgleda predivno i da izazove oduševljenje svih dama.
Od strane nastavnika Centra, ovaj gest je okarakterisan kao pozitivan iskorak Savjeta u promociji svog rada i unapređenju saradnje sa svim činiocima vaspitno – obrazovnog rada.
U prilogu „Misli o ženi“ možete pročitati samo neke od prelijepih misli koje su se našle na našem panou.


dokumenti uz aktivnost:
Misli o ženi.doc
Srednjoškolski centar Srebrenica


» Obilježavanje 8. marta - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Dan maternjeg jezika - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Promocija projekata savjeta učenika na regionalnom nivou - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» VrÅ¡njačka edukacija - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Humanitarna akcija „Jedno dijete – jedan slatkiš“ - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Dan borbe protiv side - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Obilježavanje Dana Savjeta učenika - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Nabavka računara i Å¡tampača za potrebe savjeta učenika - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Posjeta 52. meÄ‘unarodnom sajmu knjiga u Beogradu - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Realizacija projekta „UreÄ‘enje prostora za aktivnosti savjeta učenika“ - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Konstituisanje savjeta učenika - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» GodiÅ¡nji program rada savjeta - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Informator za buduće brucoÅ¡e - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Proljećno ureÄ‘enje grada - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Prezentacija SrednjoÅ¡kolskog centra Srebrenica na Internetu - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Profesionalna orjentacija učenika IX razreda - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica

» Obilježavanje 8. marta, MeÄ‘unarodnog dana žena - SrednjoÅ¡kolski centar Srebrenica


Copyright © by OKC 2007