Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


30.11.2015

Izvještaj o realizovanim aktivnostima u 2014/15 i plan rada u školskoj 2015/2016 JU SŠC Mihajlo Pupin Derventa

od Administrator

Realizovane aktivnosti:
- Promocija Savjeta učenika
-Manifestacija za Dan škole
-Dan srednjoškolaca
-Označi me
-Ponovo PUŠ
-Radionice na temu diskriminacije
Volonterska akcija
-Zdravlje prije svega
-Jedan slatkiš jedno dijete

Planirane aktivnosti:
- Upoznavanje sa Savjetom učenika
-Nedjelja solidarnosti
-Dan srednjoškolaca
-PUŠ
-Poklon mom gradu
-Mladi smo i imamo svoja prava

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007