Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


16.03.2007

„Unapređenje rada Savjeta učenika Poljoprivredne i medicinske škole Bijeljina“

od Poljoprivredna i medicinska Å¡kola BijeljinaDana, 23. oktobra 2006. godine održan je sastanak kojem su prisustvovali tri predstavnika Savjeta učenika i direktor škole. Na istom je dogovoreno obezbjeđivanje osnovnih uslova za rad SU u vidu kupovine računara, obezbjeđivanje pristupa internetu kao i određivanje prostorije za održavanje sastanaka, što je veoma brzo i realizovano. Trenutno posjedujemo lap-top koji je u nadležnosti predsjednika SU kao i ključ učionice za predmet Demokratija koja nam je dodijeljena na korištenje. Zahvaljujući tome omogućeno nam je da bez problema uspostavimo kontakt sa svim školama u regiji, a i šire.
Ističemo odličnu saradnju sa direktorom škole i podršku sa njegove strane.


dokumenti uz aktivnost:
Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina


» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012 - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» Bal pod maskama 2012 - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» Prava u Å¡kole (PUÅ ) - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» Biti čovjek - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» Budi mlad - budi INformisan - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» Sajam kreditiranja 2011 - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» Bal pod maskama - učenika Poljoprivredne i medicinske Å¡kole u Bijeljini - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» MASKENBAL - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» Jedan slatkiÅ¡ jedno dijete - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» Pomoć u organizovanju promocije knjige - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» VrÅ¡njačka edukacija novih članova savjeta učenika - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» „UnapreÄ‘enje rada Savjeta učenika Poljoprivredne i medicinske Å¡kole Bijeljina“ - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» „Uspostavljanje Å¡kolskog razglasa“ - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina

» „Realizacija edukatorskih radionica u svim odjeljenjima I, II, III razreda“ - Poljoprivredna i medicinska Å¡kola Bijeljina


Copyright © by OKC 2007