Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


30.10.2014

Izvještaj sa VIII konferencije - dobojska regija

od AdministratorDobojsku regiju na konferenciji je predstavljalo 12 predstavnika Savjeta učenika. Predstavnici škola su u saradnji sa trenerima Ismetom Bolić i Mladenkom Ostojić, nakon razmatranja dosadašnjih problema, izabrali novo rukovodstvo regije i dogovorili aktivnosti za narednu školsku godinu. Na osnovu toga, planirane su sledeće aktivnosti:Obilježavanje dana srednjoškolaca
17.11.2014. Članovi Savjeta učenika pripremaju prezentaciju o radu Savjeta učenika u školi, u protekloj godini, o danu srednjoškolaca, pravima i obavezama;


Označi me!
decembar 2014. Članovi Savjeta učenika, na svoj način, predstavljaju rad i funkciju Savjeta učenika u školi, u vidu letaka, papirića sa natpisima i sl.


Ponovo PUŠ
februar 2015. Savjeti učenika u škole, u kojima nije naglašeno, će da postave obaveze i prava učenika, ovaj put na kreativniji način, u vidu plakata, zajedno sa profesorima;


Zdravlje prije svega!
mart 2015. Članovi Savjeta učenika organizuju edukacije o zdravlju i sistematskim pregledima, nakon čega će izvršiti evaluaciju o uvođenju sistematskih pregleda u srednje škole, što i jeste svrha ove aktivnosti, i o uslovima rada u školi;

PMS (Pokreni, motiviši sebe) april 2015. Cilj ove aktivnosti jeste da sutipmo u kontakt, preko koordinatora, sa Savjetom roditelja, i na taj način ostvarimo bolju saradnju Savjeta učenika i Savjeta roditelja, i potrudimo se da u toku jedne školske godine odradimo 2-3 zajedničke aktivnosti;
ZIP-ovanje april 2015. Nakon izvršene evaluacije u školama, Savjet učenika će da šalje dopise, sa rezultatima MZ i MPiK, nakon čega slije ''Akcija zatrpavanja pismima'' (kraj ZIP-ovanja);

Ostavi trag maj 2015. Svaki Savjet učenika će na svoj način da pokloni nešto gradu;


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007