Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


28.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Srednjoškolski centar Kostajnica

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика:

Број одржаних састанака Савјета ученика: 10
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 12
Колико одјељења има у школи? 13
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Не


Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? Да
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? /
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? Да
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? 1
Образложења одговора: Теме на Наставничком вијећу нису биле везане за ученике, те није било потребе да чланови Савјета ученика присуствују.


Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање на тему адаптације рада одјељенских заједница? Да
Да ли је Савјет ученика реализовао први дио активности „Школа по ПС-у“ Да
Да ли је Савјет ученика прослиједио информације везане за активност „Стипендије за све“? Да
Да ли је Савјет ученик прослиједио литерарни конкурс на тему „Образовање на мој начин“? Да
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Дан Д“? Да
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „ПСТ“? (уколико није, навести прецизирано вријеме реализације исте) Да
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Оставимо траг“? (уколико није, навести прецизирано вријеме реализације исте) Не, до 15. маја ће активност бити реализована.

Информације о провођењу активности на нивоу регије:

Да ли је Савјет ученика реализовао активност Сусрети регије? Да
Образложења одговора: Регионалне активности се поклапају са републичким активностима. Нисмо планирали много активности за друго полугодиште јер смо били свјесни многобројних активности у наставку кампање.

Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 16. јуна 2014. године:

Активност 1: Испратимо матуранте: Посебним програмо желимо испратити матураанте. Такође уз програм ћемо им презентовати стипендије и неке од опција за студирање у иностранству.

Активност 2: Спортска такмичења: У сарадњи са проф. физичког васпитања организоваћемо традиционално такмичење у малом фудбалу.

Активност 3: Остави траг - Израда клупе за школско двориште са натписом.

Реализоване активности на ниову школе до 11. априла 2014.године:

Активност 1: Предавања о безбједности саобраћаја: У сарадњи са Станицом полиције организовали смо предавања о безбједности саобраћаја за сва одјељења у нашој школи.

Активност 2: Истраживање о потребама тржишта рада: У сарадњи са Заводом за запошљавање информисали смо наше ученике о дефицитарним занимањима.


Примјери добре праксе
Укључивање професора у рад Савјета ученика.
Примјер:
Проф. српског језика су били задужене за литерарни конкурс „Образовање на мој начин“, те су путем те активности схватили да се Савјет ученика бави битним питањима средњошколаца.


dokumenti uz aktivnost:
Srednjoškolski centar Kostajnica


» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» MeÄ‘unarodni dan srednjoÅ¡kolaca - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Jedan slatkiÅ¡ - jedno dijete - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Zdravi životni stilovi - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Dan zaljubljenih - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Radionice o pisanju projekata - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» "Želite li i vi znati?" - ankete - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» "Želite li i vi znati?" - Dan D - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012 - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Realizovane aktivnosti Savjeta učenika u 2011/12 - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» "Jedan slatkiÅ¡ - jedno dijete" - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Pomozimo naÅ¡oj Azri - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Jedan učenik – jedna knjiga - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Prezentacija SrednjoÅ¡kolskog centra Kostajnica - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Sakupljanje igračaka za dječiji vrtić "Kestenko" - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Profesionalna orijentacija - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Ispratimo maturante - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Humanitarna akcija "Jedan slatkiÅ¡-jedno dijete" - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica


Copyright © by OKC 2007