Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


28.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Mašinska škola Prijedor

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика:

Број одржаних састанака Савјета ученика: 6
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 13
Колико одјељења има у школи? 20
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Да

Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? Савјет не присуствује сједницама Наставничког вијећа.
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? Савјет ученика није присуствовао сједницама Наставничког вијећа.
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? Не присуствује.
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? Савјет ученика није присуствовао сједницама Школског одбора.
Образложења одговора: Није било потребно.

Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање на тему адаптације рада одјељенских заједница? Јесте.
Да ли је Савјет ученика реализовао први дио активности „Школа по ПС-у“ Јесте.
Да ли је Савјет ученика прослиједио информације везане за активност „Стипендије за све“? Јесте.
Да ли је Савјет ученик прослиједио литерарни конкурс на тему „Образовање на мој начин“? Јесте.
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Дан Д“? Јесте
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „ПСТ“? (уколико није, навести прецизирано вријеме реализације исте) Јесте.
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Оставимо траг“? (уколико није, навести прецизирано вријеме реализације исте) Није.То ће се реализовати за вријеме пројектних седмица.

Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 16. јуна 2014. године:

Активност 1:Уређење школског дворишта.

Активност 2:Организовање тулума за матуранте.

Активност 3: Планинарење чланова СУ.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007