Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


28.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Muzička škola,,Savo Balaban\

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика:

Број одржаних састанака Савјета ученика: 9
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 5-6
Колико одјељења има у школи? 4
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Да.

Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? Да.
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? 1
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? Ове године нисмо присуствовали сједницама .
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? -
Образложења одговора:

Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање на тему адаптације рада одјељенских заједница? Да.
Да ли је Савјет ученика реализовао први дио активности „Школа по ПС-у“ Да.
Да ли је Савјет ученика прослиједио информације везане за активност „Стипендије за све“? Не.
Да ли је Савјет ученик прослиједио литерарни конкурс на тему „Образовање на мој начин“? Да.
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Дан Д“? Припреме за реализацију су у току.
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „ПСТ“? Завршна активност ове акције ће се одржати 12.04.2014.
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Оставимо траг“? Акција је планирана за крај априла почетак маја.

Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 16. јуна 2014. године:

Активност 1: Организација матурског концерта. (Прикупљени новац искористити за украшаванје позоришта и руже за матуранте, помоћ у организацији концерта).

Активност 2: ''Оставимо траг''

Реализоване активности на ниову школе до 11. априла 2014.године:

Активност 1: Органозван концерт за 8.март

Активност 2: Одржане вршнјачке едукације у циљу побољшања комуникације у одјељенским заједницама.


Примјери добре праксе

Оджали смо вршњачке едукације у циљу побољшања комуникације у одјељенским заједницама под називом ,,Пријатељство'' које су веома добро утицале на свијест ученика.Након одржане едукације добили смо информације да се много промијенила ситуација у разредима (мање свађе, препирки и међусобног вријеђанја).
(Наведите примјере добре праксе у раду Савјета ученика, шта вам је помогло при реализацији активности, шта можете препоручити осталим Савјетима ученика као активност или иницијативу вашег Савјета која се показала као веома ефективна, занимљива или иновативна...


Потешкоће при раду

Незаинтересованост ученика за одређене активности.


dokumenti uz aktivnost:
Muzička škola,,Savo Balaban\


» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UÄŒENIKA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IZVEÅ TAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UÄŒENIKA MUZIÄŒKE Å KOLE "SAVO BALABAN" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» KONCERT UÄŒENIKA MUZIÄŒKE Å KOLE "SAVO BALABAN" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIÅ NJEG KONCERTA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ Å KOLI ĐORDJE NATOÅ EVIĆ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" Å KOLSKA SLAVA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UÄŒENIKA OSNOVNIH Å KOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRÅ NJI KONCERT - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\


Copyright © by OKC 2007